Důl Mauritius

Důl Mauritius je jako největší historický cínový důl v českém Krušnohoří s těžbou, která probíhala v letech 1545 až 1944, v současnosti národní kulturní památkou přístupnou veřejnosti. Jde o jednu z lokalit, která nově patří mezi památky rudného hornictví zařazené do registru UNESCO. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!